ขั้นตอนการเข้าเรียน

แจ้งนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ

         เมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ครู  ให้นักเรียนดำเนินการต่อไปนี้
         1. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน
         2. รหัสผ่านให้นักเรียนใช้เลขประจำตัวนักเรียน
         3. รหัสเข้าเรียนให้นักเรียนกรอกข้อมูลโดยคีย์ตัวเลขห้องเรียน ตามด้วยปีการศึกษา (ตัวอย่างเช่น  2/1  ให้ใช้ 21,  2/12  ให้ใช้เลข 212, 2/13  ให้ใช้ 213)  ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย  เพื่อป้องกันการเข้ากลุ่มเกิดการผิดพลาดได้  
         4. หากมีการผิดพลาดนักเรียนสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ผ่านช่อง Massenger  facebook : กวิตา  อินธิสาร  หรือช่อง line 
         5. หากมีการมอบหมายงานจะให้นักเรียนส่งงานผ่านเว็บ  ถ้านักเรียนทำไม่ทันสามารถส่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 วันทำการ  หรือถ้านักเรียนไม่สามารถส่งผ่านเว็บได้  นักเรียนจะส่งผ่าน Massenger  ช่อง facebook  หรือ line ก็ได้    (email krukawita@sura.ac.th  facebook  ;  กวิตา  อินธิสาร  โทรศัพท์  063 946 2879)(ยังไม่มีคำถามในกระดานเสวนานี้)