ขั้นตอนการเข้าเรียน

แจ้งนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ

         เมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ครู  ให้นักเรียนดำเนินการต่อไปนี้
         1. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้เลข 13 หลักเข้าสู่ระบบ
         2. รหัสผ่านให้นักเรียนใช้เลข 13 หลัก
         3. รหัสเข้าเรียนให้นักเรียนกรอกข้อมูลโดยคีย์ตัวเลขห้องเรียน ตามด้วยปีการศึกษา (ตัวอย่างเช่น  2/1  ให้ใช้ 212563,  2/14  ให้ใช้เลข 2142563)  ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ดี  ไม่เช่นนั้นนักเรียนจะเข้ากลุ่มผิดค่ะ
         4. การเรียนการสอนครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนใบกิจกรรมลงสมุด  และถ่ายรูปใบกิจกรรมประจำสัปดาห์แนบไฟล์ส่งครูในเว็บที่ URL;  krukawita@sura.ac.th  หรือหากนักเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้  สามารถส่งให้ครูผ่าน Inbox ทาง facebook (Facebook ;  กวิตา  อินธิสาร)(ยังไม่มีคำถามในกระดานเสวนานี้)