กิจกรรม

นักเรียนชั้น ม.2/1, 3,  5 และ 7  เข้าห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองให้เรียบร้อย  เตรียมตัวสอบค่ะ    ข่าวและประกาศ

    (ยังไม่มีข่าว)