ขั้นตอนการเข้ากลุ่มห้องเรียน

แจ้งนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ

         เมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ครู  ให้นักเรียนดำเนินการต่อไปนี้
         1. สมัครเข้าเป็นสมาชิก  (ผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน)
                                           (รหัสผ่าน : เลขประจำตัวนักเรียน)   
         2. การยืนยันสามารถทำได้ 2 ทางคือ
               2.1  นักเรียนสามารถยืนยันตาม Email  ที่นักเรียนแจ้ง หรือ
               2.2  แจ้งให้ครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการยืนยันตัวตน 
(กรณีที่นักเรียนจำชื่อ และ รหัสผ่านไม่ได้  นักเรียนจะต้องแจ้งครูเพื่อดำเนินการแก้ไข)
         3. รหัสเข้าเรียนให้นักเรียนกรอกข้อมูลโดยคีย์ตัวเลขห้องเรียน ตามด้วยปีการศึกษา (ตัวอย่างเช่น  2/1  ให้ใช้ 212563,  2/14  ให้ใช้เลข 2142563)  ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ดี  ไม่เช่นนั้นนักเรียนจะเข้ากลุ่มผิดค่ะ
         4. การเรียนการสอนครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนใบกิจกรรมลงสมุด  และถ่ายรูปใบกิจกรรมประจำสัปดาห์แนบไฟล์ส่งครูในเว็บที่ URL;  krukawita@sura.ac.th  หรือหากนักเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้  สามารถส่งให้ครูผ่าน Inbox ทาง facebook (Facebook ;  กวิตา  อินธิสาร)
ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)